Language: Search
صفحه اصلی > زبان آموزان > قوانین آموزشی
زبان آموزان
Loading the player ...

قوانین آموزشی
Educational Rules

ضمن خوشامد گویی به شما زبان آموز عزیز به موسسه فرهنگی هنری زبان پارسیک، توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم. امید است که با توجه و اجرای این موارد، آموزشی مفید و محیطی آرام را برای آموزش خود فراهم آورید:
1- همواره به بردهای اطلاعات و سایت موسسه توجه فرمایید. هرگونه اطلاع رسانی از این طریق ها انجام می شود. لذا، هیچگونه عذری درمورد عدم توجه و بی اطلاع بودن، قابل قبول نیست.
2- در ورود و خروج به موسسه نظم و ترتیب داشته باشید و از تاخیر، تعجیل و غیبت پرهیز نمایید.

قوانین غیبت و تاخیر:

دو غیبت اول: مجاز، بدون کسر نمره
غیبت سوم و چهارم: مجاز، به ازاء هر غیبت دو نمره کسر می گردد.
بیشتر از چهار غیبت: دانشجو مجاز به شرکت در امتحان شفاهی پایان ترم نمی باشد.
هر دو تاخیر معادل با یک غیبت می باشد.
لازم به ذکر است که پس از گذشت 30 دقیقه زبان آموزان اجازه ورود به کلاس را ندارند.
3- زبان آموزانی که قصد گرفتن مرخصی دارند، موظفند تا در تاریخ های اعلام شده جهت ثبت نام، نسبت به ثبت مرخصی خود در سایت اقدام نمایند. در غیر این صورت موسسه هیچ گونه مسولیتی در قبال ثبت نام آنان در ترم های آینده را ندارد. لازم به ذکر است که در یک سال تنها مجاز به گرفتن 2 بار مرخصی میباشید .

4- امتحان کتاب داستان شامل 15 نمره از نمره کل می باشد که به صورت شفاهی در ترم های بهار 1 تابستان1، پاییز 1، زمستان1، برگزار می گردد که زبان آموزان موظفند از جلسه سوم به بعد، از طریق سایت نسبت به وقت گیری خود اقدام نمایند. وقت معین شده به هیچ وقت قابل تغیر نمی باشد و غیبت به منزله صفر محسوب می شود.

سیستم نمره دهی به شرح زیر می باشد:

تست های پایانی هر درس و فعالیت های کلاسی، 50 درصد از نمره کل را تشکیل می دهد.
امتحان شفاهی آخر ترم، مهمترین بخش ارزیابی را تشکیل می دهد و دارای 35 درصد از نمره کل می باشد.
امتحان کتاب داستان شامل 15 درصد از نمره کل می باشد.
زبان آموزان با کسب نمره 75 به بالا مجاز به شرکت در ترم بعد می باشند.
5- امتحان شفاهی و کتبی هر ترم مربوط به موارد تدریس شده همان ترم می باشد، بجز امتحانات شفاهی و کتبی ترم پایانی هر کتاب که شامل کل کتاب و همه موارد تدریس شده می باشد.

امتحان نهایی هر کتاب در یک روز مشخص و به صورت هم زمان و با حضور کلیه زبان آموزان برگزار می شود.

6- مهلت ثبت نام برای هر ترم از طریق بردها و سایت موسسه اعلام می گردد، لذا دانشجویان موظفند نسبت به ثبت نام خود در تاریخ های اعلام شده اقدام نمایند. در غیر این صورت موسسه مسئولیتی در قبال ثبت نام زبان آموزان نخواهد داشت.

7- برای برقراری نظم در کلاس، از پاسخگویی به تلفن همراه و رفت و آمد غیر ضروری به خارج از کلاس خودداری نمایید.

8- رعایت شئون اسلامی و پوشیدن مقنعه برای خانم ها در محیط موسسه الزامی می باشد.

 نام:
ایمیل: