Language: Search
صفحه اصلی > دانلودها
دانلودها

دانلود نرم افزار های موردنیاز

در این صفحه نرم افزارهایی که برای حضور در کلاس های مجازی و پشتیبانی و رفع ایرادات احتمالی, نیاز دارید برای دانلود قرار داده شده است.

Adobe Connect

نرم افزار ADOBE CONNECT
Adobe Connect

نرم افزار ANYDESKنام:
ایمیل: