فرم استخدام اداری

دوستان جوان و پر انرژی و خوش رویی که سنشون بین ۲۰ تا ۳۰ سال هست و دنبال یه محیط حرفه ای و امن و آرام، برای کار کردن میگردن، میتونن با پر کردن فرم زیر و گذروندن مراحل مورد نیاز، به تیم ما اضافه بشن.

  فرم استخدام
 • نام و نام خانوادگی

 • تاریخ تولد ( انگلیسی وارد شود )

 • نام پدر

 • وضعیت تاهل

 • کدملی

 • شماره شناسنامه

 • محل صدور شناسنامه

 • شماره تلفن همراه*

 • تلفن تماس در مواقع ضروری

 • تلفن ثابت

 • آدرس محل سکونت

 • سوابق حرفه ای
  نام سازمان / شرکت

  سمت

  مدت اشتغال

  نام سازمان / شرکت

  سمت

  مدت اشتغال

  نام سازمان / شرکت

  سمت

  مدت اشتغال

  سوابق تحصیلی
  مقطع تحصیلی

  گرایش

  رشته تحصیلی

  نام واحد آموزشی

  شهر محل تحصیل

  مدت تحصیل

  مقطع تحصیلی

  گرایش

  رشته تحصیلی

  نام واحد آموزشی

  شهر محل تحصیل

  مدت تحصیل

  مقطع تحصیلی

  گرایش

  رشته تحصیلی

  نام واحد آموزشی

  شهر محل تحصیل

  مدت تحصیل

  مهارت در زبان خارجی
  زبان خارجی

  نوع توانایی (خواندن ، نوشتن ، مکالمه)

  میزان تسلط

  زبان خارجی

  نوع توانایی (خواندن ، نوشتن ، مکالمه)

  میزان تسلط

  زبان خارجی

  نوع توانایی (خواندن ، نوشتن ، مکالمه)

  میزان تسلط

  مهارتهای کامپیوتر
  نام برنامه

  سطح

  میزان تسلط

  نام برنامه

  سطح

  میزان تسلط

  نام برنامه

  سطح

  میزان تسلط