کلاس های خصوصی ( Tutorials )

همیشه دوستانی به ما مراجعه میکنن که میگن من میخوام کل کلاس، واسه خودم باشه، استاد فقط به من توجه کنه و کلاسم بر اساس نیازای خودم برنامه ریزی بشه. در ضمن تایمم محدوده و یه ساعتای خاصی رو میتونم کلاس داشته باشم. ما هم جواب میدیم اصلا نگران نباش! کلاساي خصوصی پارسیک، همه نیازاتونو برطرف میکنه. پس یه قرارداد ده جلسه ای باهاش میبندیم و روز و ساعت کلاسشو براساس خواسته خود زبان آموز، هماهنگ میکنیم و هر ده جلسه یکبار، ازش امتحان میگیریم تا روند پیشرفتشو چک کنیم و اونو به هدفش نزدیک تر کنیم.

یه خبر دیگه اینکه، اگه برای گرفتن مدرك دکتراتون به شرکت توی آزمونای EPT / TOLIMO / MSRT / MCHE نیاز دارین، ما با کلاسای خصوصی میتونیم کمکتون کنیم تا راحت تر و سریعتر، مدرک مورد نیازتونو بگیرین.