تربیت مدرس ( Teacher   Training   Course )

خیلی از کسایی که سالها زبان انگیسی خوندن و زبان عمومی خوبی دارن، دوست دارن که علمشونو به بقیه هم انتقال بدن. اما این دوستان میدونن که فقط، دونستن زبان انگلیسی کافی نیست و باید روشهای تدریسو هم به خوبی یاد بگیرن تا بتونن استادی موفق باشن. واسه همین، توی کلاسای تربیت مدرس شرکت میکنن تا با همه ابعاد تدریس موثر، آشنا بشن.

ما هم توی پارسیک، بهشون کمک میکنیم تا بتونن به هدفشون برسن و چی بهتر از اینکه اگه توی امتحانای پایان دوره، قبول شدن و شرایط همکاری با پارسیکو داشتن، عضوی از خانواده ما میشن. کلاسای تربیت مدرس، شامل 12 جلسه دوساعته و سه امتحان عملی پایان دوره هست .